Näyttely Galleria Westissä

Kameraseura ry on saanut viime aikoina yhteydenottoja ja näkyvyyttä julkisuudessa liittyen Kaapelitehtaalla Galleria Westissä olevaan näyttelyyn. Yhteydenotot ovat olleet sekä näyttelyä kritisoivaa että sen sensurointia vastustavaa.

Itseäni haastateltiin Ilta-Sanomiin, joka referoi melko tarkasti sen, mitä hallituksessa olemme asiasta keskustelleet, tuoden esiin myös muiden osapuolten näkökulmia.

Saadun palautteen pohjalta näyttelystä valittiin joitain kuvia, joiden katsottiin voivan olla epäsopivia yleiseen tilaan, ja kuvat käännettiin nurin päin K18-merkinnällä. Tämä oli kompromissi, jossa pyrimme ilman suurempaa sensurointia huomioimaan niin kuvaajan vapauden kuin yleisöltä tulleet toiveet.

Suositellessaan tätä toimea Kameraseuran hallitus otti huomioon sen, että Kaapelitehdas on myös useiden ihmisten työpaikka, jolloin tulee kunnioittaa heidän kokemustaan siinä, mikä on työpaikalle sopivaa kuvastoa.

Kameraseura on täynnä eri taustaisia ja eri ikäisiä henkilöitä, joille haluamme tarjota turvallisen ja yhteisöllisen tilan oppia ja kehittyä valokuvauksessa.

On tärkeää, että valokuvauksesta kaikissa sen eri muodoissa keskustellaan meillä myös eettisestä näkökulmasta. Siksi olen arvostanut erityisen paljon alaan syvemmin perehtyneiltä tulleita viestejä.

Osin tästä syystä Kameraseura on järjestämässä paneelikeskustelua, johon mielellään kutsumme mukaan eri näkökulmien edustajia esim. juuri nudekuvaukseen ja näyttelyiden kuratointiin liittyen. Tästä ilmoitamme erikseen myöhemmin.

Pyrimme myös tarkentamaan ohjeistusta näyttelyihin liittyen. Tähän liittyen varmasti tulemme käymään myös Kaapelitehtaan kanssa uudelleen keskustelua siitä, onko nudekuva sopivaa sen yleisiin tiloihin.

Leena Saarela
Kameraseura ry:n puheenjohtaja


Kameraseuran hallinnoima näyttelytila Kameraseura Galleria West tarjoaa näyttelytilaa valokuvauksen parissa syntyneille ryhmille, jotka hoitavat itsenäisesti kaiken näyttelyyn liittyvän niin ripustuksen, tiedotuksen, avajaiset kuin valvonnan jne. Ovet ovat avoinna joka päivä klo 9 – 21. Tila on maksuton eikä edellytä näytteilleasettajilta seuran jäsenyyttä.

Kaikki artikkelit