Eettinen ohje valokuvaan

VALOKUVAUS, KUVAT JA KUVIEN ESITTÄMINEN

Kameraseura ry:n eettiset ohjeet on jaettu kolmeen osaan. Tässä 2. osassa käsittelemme valokuvausta, valokuvaa ja sen esittämistä esim. kerhoilloissa, kilpailuissa, näyttelyissä, nettisivuilla ja some-kanavilla.

Yksityisyys ja suostumus

 • Kunnioitamme kaikkien yksityisyyttä ja henkilökohtaista tilaa. Jos otamme kuvan seuran toimitiloissa, varmistamme tarvittaessa, että saamme kuvassa tunnistettavasti esiintyviltä asianmukaisen suostumuksen käyttää kuvaa.

Oikeudenmukaisuus ja kohtuus

 • Pyrimme aina välttämään toisten haittaamista tai loukkaamista valokuvillamme.
 • Vaikka olisimme joskus saaneet luvan kuvan käyttöön, ymmärrämme, että kuvassa esiintyvän henkilön elämäntilanne on saattanut muuttua, ja pyrimme tarkistamaan, saako kuvaa käyttää esim. uudessa näyttelyssä tai kilpailussa.

Tietoisuus valokuvan vaikutusvoimasta

Valokuvat voivat vaikuttaa voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen ja käsityksiin, joten pyrimme seurassa edistämään jäsenten tietoisuutta näistä vaikutuksista, siitä mitä ja miten voi omilla kuvillaan edistää ja purkaa. Samalla lukutaito toisten kuvien katseluun syvenee. Esimerkiksi:

 • Valokuvataiteen tulisi välttää negatiivisten stereotypioiden, syrjinnän tai stigmatisoinnin edistämistä.
 • Valokuvataiteen tulisi välttää kulttuurista omimista, joka viittaa toisen kulttuurin elementtien ottamiseen ja käyttämiseen ilman asianmukaista kunnioitusta tai ymmärrystä kyseisestä kulttuurista.
 • Dokumentaariseen kuvaamiseen liittyen on tärkeää pyrkiä totuudenmukaisuuteen ja objektiivisuuteen. Valokuva tulisi esittää siten, että se ei vääristä todellisuutta tai johda katsojia harhaan.

Kulttuurinen sensitiivisyys

 • Arvostamme kulttuurista sensitiivisyyttä, johon kuuluu mm. kuvaajan tietoisuus omista kulttuurisista lähtökohdista sekä omista positiivista tai negatiivisista ennakkoluuloista, jotka voivat vaikuttaa kuvaan.
 • Pyrimme välttämään kuvia, jotka voivat olla loukkaavia, halventavia tai syrjiviä eri kulttuureja, uskontoja tai vähemmistöjä kohtaan.

Tietoisuus valokuvaajan valta-asemasta

 • Tiedostamme, että henkilökuvauksessa kameran käyttäjällä on valta-asema valokuvattavaan.
 • Pyrimme purkamaan tätä valta-asemaa esimerkiksi:
  • Tiedustelemalla, miten kuvattava haluaisi tulla nähdyksi.
  • Kertomalla kuvattavalle etukäteen, millaisia kuvia tulemme ottamaan.
  • Näyttämällä kuvausten kuluessa, millaisia kuvia olemme ottaneet.
  • Kertomalla etukäteen, missä kaikkialla haluamme kuvia käyttää.
  • Antamalla etukäteen kuvaus- ja kuvankäyttösopimuksen tutustuttavaksi.
  • Noudattamalla intiimikuvauksen ohjeita, esim. emme koske kuvattavaan kysymättä lupaa.
  • Pyrkimällä välittämään kuvassa tunteen kohteen arvostamisesta.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

 • Kunnioitamme toisten luovan työn tuloksia ja noudatamme tekijänoikeuksia.
 • Annamme kuvaa julkaistessa tunnustusta myös kuvan rakentamiseen osallistuneille
  (malli, maskeeraaja, kampaaja, valomaalaajat, kurssikuvissa kouluttaja, jne.).
 • Emme käytä toisten valokuvia ilman asianmukaista lupaa tai tunnustusta
  (esim. kerhotapahtumissa tai kurssien aikana syntyvien kuvien käyttäminen
  seuraavien tapahtumien oppimateriaalina tai markkinoinnissa).

Lisätietoja ja lähteitä:

Alastomuus valokuvassa -paneeli Kameraseurassa 16.5.2023
Luontokuvauksen eettisyys -paneeli Kameraseurassa 7.12.2023
Katukuvauspaneeli Kameraseurassa 8.4.2024
Finnfoton työkalut ja oppaat (mm.  missä saa kuvata, valokuvan käyttölupa)
Käytännön opas valokuvaajan tekijänoikeudesta (Rehbinder, Pesola – Finnfoto/Journalistiliitto)
Lisätietoja henkilön tietosuojasta (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
Suomen Luonnonvalokuvaajien eettinen ohjeistus
Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä (Kotkaniemi – Suomen elokuvasäätiö)
Lista täydentyy tarvittaessa.

Lue myös:

Ohjeistusten kokoamisessa on hyödynnetty seuran tapaamisissa vuonna 2023 käytyjä keskusteluja valokuvauksen sekä valokuvan esittämisen etiikasta.

Kameraseura ry:n hallitus 16.9.2023