Eettinen ohje toimihenkilöille

Kameraseura ry:n eettiset ohjeet on jaettu kolmeen osaan. Tämä 3. osa on laadittu Kameraseuran toimihenkilöiden toimintaa ohjaamaan.

Kameraseurassa on osa-aikainen palkattu järjestösihteeri hoitamassa hallinnon rutiineja, mutta varsinaista seuratoimintaa ylläpitävät ja kehittävät seuran vapaaehtoiset toimihenkilöt sekä luottamustehtäviin valitut hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.

Vapaaehtoiset hoitavat tehtäviään kukin omilla, erilaisilla resursseillaan.

 • Seura sitoutuu perehdyttämään toimihenkilöt tehtäviinsä sekä tarjoamaan heille tukea ja koulutusta toimintojen sujuvoittamiseksi.
 • Toivomme, että mahdollisimman moni vuorollaan tarjoaa osaamistaan vapaaehtoistehtäviin.

Toimihenkilönä

 • Toimihenkilönä perehdyn tehtäviini, jotta tiedän, mitä minulta odotetaan.
 • Tiimini kanssa sovimme selkeästä työnjaosta, jotta jokainen tietää, kuka hoitaa ja mitä.
 • Hoidan omat tehtäväni huolellisesti ja sovitussa aikataulussa, ja ilmoitan muille mahdollisista esteistä tai viivästyksistä.
 • Ilmoitan mahdollisimman pian, mikäli tilanteeni muuttuu ja resurssini eivät enää riitä tehtävän hoitamiseen.
 • Ymmärrän, että voin halutessani luopua tehtävästäni, vaikkei tilalle heti löytyisi uutta toimihenkilöä.
 • Arvostan muita toimihenkilöitä sekä jäsenistöä esim. pyrkien vastaamaan tulleisiin viesteihin mahdollisimman pian.
 • Kunnioitan toisten toimihenkilöiden vapaa-aikaa välttäen ylimääräistä yhteydenpitoa.

Rehellisyys ja avoimuus

 • Olemme rehellisiä ja avoimia seuran, sen kerhojen ja eri tiimien toimintoihin liittyen.
 • Käytämme seuran varoja vastuullisesti ja läpinäkyvästi.
 • Tiedotamme selkeästi esim. tavoitteista, toiminnasta, taloudesta ja päätöksenteosta.

Luottamuksellisuus

 • Käsittelemme jäsenten ja muiden sidosryhmien henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolellisesti.
 • Huolehdimme tietosuojan noudattamisesta. Emme esimerkiksi jaa tiedossamme olevaa yhteystietoa toiselle henkilölle ilman asianosaisen lupaa.

HALLITUKSEN JÄSEN JA PUHEENJOHTAJA
Lue lisäksi Yhdistyksen hyvä hallintotapa -suositus.

Lähteitä ja lisätietoja:

Lisätietoja henkilön tietosuojasta (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus
Miten parantaa yhdistyksen hallituksen työtulosta ja vuorovaikutuskulttuuria (Saarela)

Lue myös:

Ohjeistusten kokoamisessa on hyödynnetty seuran tapaamisissa vuonna 2023 käytyjä keskusteluja valokuvauksen sekä valokuvan esittämisen etiikasta.

Kameraseura ry:n hallitus 16.9.2023