Eettinen ohje seuratoimintaan

Valokuvauksen harrastamisen tulee olla kivaa!

Kameraseura ry:n eettiset ohjeet on jaettu kolmeen osaan. Tämä 1. osa on laadittu, jotta me kaikki yhdessä sitoudumme luomaan turvallista, kunnioittavaa, innostavaa ja inspiroivaa ympäristöä kaikille toiminnassamme mukana oleville.

Osallisuus ja demokratia

 • Kannustamme jäseniä osallistumaan seuran toimintaan, päätöksentekoon ja innostavien toimintatapojen kehittämiseen.
 • Varmistamme, että päätökset tehdään demokraattisesti ja kaikki voivat ilmaista mielipiteensä.

Monimuotoisuus ja syrjimättömyys

 • Huomioimme uudet jäsenet, jotta jokainen tuntisi olonsa tervetulleeksi.
 • Toimimme tasapuolisesti kaikkia jäseniä kohtaan välttäen ulossulkevaa käytöstä ja syrjintää.
 • Pyrimme huomioimaan jäsenten moninaisuuden, joka voi liittyä esim. ikään, sukupuoleen, kulttuuriseen taustaan, kieleen, elämäntilanteeseen tai valokuvaus- ja tietotekniseen osaamiseen.

Turvallinen ja viihtyisä tila

 • Viestimme kunnioittavasti ja rakentavasti.
 • Vältämme voimakkaiden hajusteiden käyttöä sisätiloissamme.
 • Vältämme loukkaavaa tai asiattomaksi koettua käytöstä.
 • Rohkaisemme ottamaan asiattomaksi koetun käytöksen puheeksi, ja tarvittaessa ilmoittamaan siitä. Löydät palautelomakkeen tämän sivun lopusta.

Jatkuvan kehittymisen tukeminen

 • Autamme toisiamme kasvamaan valokuvaajina, ja tuemme toinen toisiamme harrastuksessamme.
 • Jaamme tietoa avoimesti, ja teemme yhteistyötä yli kerhorajojen.

Kestävä kehitys

 • Huomioimme ympäristövaikutukset seuran toiminnassa.
 • Pyrimme edistämään kestävää kehitystä esimerkiksi vähentämällä ja lajittelemalla jätettä.

Avoin vuoropuhelu ja keskustelu

 • Olemme avoimia vuoropuhelulle erilaisten näkökulmien sekä eri alojen toimijoiden kesken.
 • Uskallamme sekä jakaa että vastaanottaa asiallista, perusteltua ja eri näkökulmat huomioon ottavaa, kehittävää kritiikkiä niin valokuviimme kuin erilaisiin toimintatapoihimme liittyen.
 • Pyrimme kehittämään toimintaamme ja peilaamaan sitä eettisiin ohjeisiin säännöllisesti.

Lue myös:

Ohjeistusten kokoamisessa on hyödynnetty seuran tapaamisissa vuonna 2023 käytyjä keskusteluja valokuvauksen sekä valokuvan esittämisen etiikasta.

Kameraseura ry:n hallitus 16.9.2023


Haluatko hyödyntää eettisiä ohjeitamme jossain toisessa yhdistyksessä? Ole hyvä, nämä saa mielellään ottaa käyttöön muuallakin. Lisää vain lähdetiedoksi Kameraseura ry/ kameraseura.fi.


Anna palautetta

Alla voit lähettää meille palautetta. Palaute voi koskea mitä tahansa Kameraseura ry:n toiminta-aluetta ja olla niin positiivista kuin kriittistä, kehittämistarpeisiin liittyvää. Ilmoita mahdollisimman tarkasti ajankohta ja osapuolet, mikäli palaute liittyy henkilöiden toimintaan.

Voit antaa palautteen nimettömänä tai kirjoittaa viestiin myös nimesi ja/tai yhteystietosi. Kerro erikseen, mikäli toivot meiltä vastausta tai muuta yhteydenottoa. Palautteet käsittelee seuran hallitus.

 • Mikäli toivot meiltä vastausta, ilmoita tässä sähköpostiosoitteesi. Muutoin voit lähettää palautteesi anonyymisti.