Hallitus

Kameraseuran hallitus 2020

Jan Ekström, puheenjohtaja
Pirkko Heiniö, varapuheenjohtaja
Markku Kelokari
Jari Mankinen
Minna Rapeli
Matti Autio
Kristiina Haaga

Toiminnantarkastaja 2020
Jussi Jyvälahti

Varatoiminnantarkastaja 2020
Eija Visavuori

Yhdistyksen tilintarkastaja 2020
Harri Saarinen (KTM, HTM)

Hallituksen kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa.

Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kameraseura.fi. Korvaa nimissä olevat ä-kirjamet a:lla ja ö-kirjamet o:lla.

Henkilöt vasemmalta oikealle: Jari Mankinen, Pirkko Heiniö, Matti Autio, Kristiina Haaga, Jan Ekström, Minna Rapeli, Markku Kelokari