Yhdistyksen kunniajäsenet

Kunniajäsenet aakkosjärjestyksessä:

Jussi Aalto
Ulla Auyb
Erik Blomberg
Otto Flodin
F E Fremiling
Helge Heinonen
Ismo Hölttö
Leena Ikkala
Raija Immonen
Pentti K Jaskari
Vilho Koivumäki
Juhani Koskivaara
Ilmari Kotkavuori
Olli Leiniö
Santeri Levas
Veli Molander
Eino Mäkinen
Monica Nordling
Kalevi Pekkonen
Marketta Pietarila
Otso Pietinen
Matti Pitkänen
Pekka Potka
Pekka Punkari
Eero Raviniemi
Matti Ristimäki
Vilho Setälä
Ludvig Taht
Tauno Tainio
Oskar Talvenheimo
Riitta Valkonen
Eero Venhola
Urpo Väisänen
Eero Ylitupa