Muistojen keruu

Ohjeita muistelujen ja valokuvien keruuta varten

Muistojen ja dokumentaaristen valokuvien keruu jatkuu edelleen.

Kuvaaja Eddie Iles, Kameraseuran Uutisten 7/1989 kansikuva
Kuvaaja Eddie Iles, Kameraseuran Uutisten 7/1989 kansikuva

Kerätyt muistot ja dokumentaariset valokuvat Kameraseuran toiminnasta tulevat osaksi seuran arkistoa. Ne ovat siellä Kameraseuran ja valokuvauksesta kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä.

Valokuvien toimittaminen keruuseen

Tiedostomuodossa olevat kuvatiedostot ladataan tämän linkin kautta.

Fyysiset vedokset ja diat toimitetaan seuran toimistolle tai kerhotilaan niiden auki ollessa, ks. tarkemmin.

Postitse lähetettäessä osoite on: Kameraseura ry, Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki.

Tekstimuodossa olevat muistot ja kertomukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen muistoja@kameraseura.fi. Tekstitiedoston nimessä tulee olla muistelijan nimi.

Tiedot valokuvista

 • Valokuvista on hyvä kertoa taustatietoja.
 • Vedoksia ja dioja koskevat tiedot voi antaa erillisellä tekstitiedostolla tai paperiprintillä.
 • Valokuvista olisi hyvä saada seuraavia tietoja:
  • Tiedot kuvaajasta sekä kuvausajasta ja –paikasta.
  • Jos valokuvasta on saatavissa GPS-paikannustieto, senkin voi lisätä.
  • Valokuvassa esiintyvät henkilöt (nimet), asiat, tilanteet ja tapahtumat.
  • Valokuvaan mahdollisesti liittyvä tarina.
 • Kuvatiedoston lyhyt sivu mielellään vähintään 2000 pikseliä.
 • Jos aineistossa on itse tehtyjä digitointeja kuvista, se olisi hyvä mainita. Mainitse lisäksi, onko kyse dian, negatiivin vai vedoksen digitoinnista.
 • Kerro haluatko kuvat takaisin – jos haluat, liitä mukaan osoitteesi.

Suostumus

Osallistumalla keruuseen luovuttamalla muistoja ja/tai valokuvia Kameraseuralle aineiston luovuttaja suostuu siihen, että Kameraseura saa käyttää muistoja ja valokuvia näyttelyissä tai omassa viestinnässään, esimerkiksi tiedottamisessa verkossa tai painojulkaisuissa.

Esimerkki tietojen kirjaamisesta vedoksia ja dioja varten:

Kuva 1
Kuvaaja:  Matti Mattila
Kuvausaika: Elokuu 1997
Kuvauspaikka:  Kuvattu kameraseuralaisten kuvausretkellä vanhassa Porvoossa
Kuvaustapahtuma: Kameraseuralaiset kuvaamassa torilla toriaikaan. Vas. Liisa Lahtinen ja Keijo Kenetti , ostoksilla Minna Marjanen.
Kuvalaji: Vedos
Muuta: Palautettava skannauksen jälkeen kuvaajalle.

Jos valokuvat numeroidaan ja numeromerkinnät tehdään suoraan valokuvaan, merkinnät on syytä tehdä varovasti valokuvan kääntöpuolelle pehmeää lyijykynää käyttäen, jotta kynän painamisjälki ei vahingoittaisi valokuvaa.