Kamera-lehden tulevaisuus

Kameraseura ry:n syksyn 2023 vaalikokous päätti, että Kamera-lehden julkaiseminen päättyy kesäkuun 2024 numeroon, ellei lehden toimittamisen tueksi saada ulkopuolista rahoitusta. Avustuspäätökset ovat nyt tulleet, eikä Kamera-lehti ollut tukea saaneiden joukossa. Löytyykö lehdelle mahdollisesti uusi julkaisija?

Päätös vaalikokouksessa perustui Kamera-lehden tappiolliseksi muuttuneeseen toimintaan, jota on jo muutaman vuoden ajan katettu Kameraseuran pääomaa realisoimalla. Tulosta ei saatu käännettyä positiiviseksi edes vuoden 2023 aikana toteutetuilla henkilöstö- ja toimitilamuutoksilla eikä lehden numeroiden määrää vähentämällä. Ongelmana on ollut erityisesti mainostuottojen ja tilaajamäärän väheneminen. Painetun lehden tilaajia on nykyään vajaat kaksi tuhatta, kun kymmenisen vuotta sitten luku oli vielä viisinumeroinen.

Hallitus, kuten myös yhdistyksen kokouksessa ollut jäsenistö, on koko ajan tiedostanut Kamera-lehden merkityksen valtakunnallisena valokuvausalan kulttuurilehtenä. Lehti on vuodesta 1950 lähtien toiminut valokuvausharrastuksen kannustajana ja innoittajana, esitellen valokuvaa, valokuvaamista ja valokuvaajia mahdollisimman monipuolisesti. Koska pidempään jatkuessaan lehden tappiollisuus tulisi vaarantamaan yhdistyksen perustoimintaa, tämä raskas päätös oli kuitenkin lopulta tehtävä.

Mitä tästä seuraa? Yhdistyksen hallitus pystyy tietysti jatkossa kohdistamaan voimavaroja entistä paremmin seuran ydintoiminnan kehittämiseen. Seuran yli 600 jäsenelle on jatkossakin kuukausittain tarjolla useita luentoja, työpajoja, retkiä ja yhdessä tekemistä valokuvan parissa. Seuran monipuolisia toimitiloja kehitetään edelleen. Kokoustilojen ohella näihin kuuluvat pimiö, studio, digityöpisteet, näyttelytilat sekä laaja valokuva-aiheinen kirjasto. Kaikille avoimet koulutuksemme jatkuvat.

Entä Kamera-lehti? Lehdestä ilmestyvät vielä huhti- ja kesäkuun numerot normaalisti. Lehden pdf-vuosikerrat 2013-2024 säilyvät jäsenistön luettavissa jatkossakin, tarjoten valtavan määrän opastusta ja tietoa valokuvauksesta sekä valokuvaajista. Kamera-lehti.fi-sivusto säilyy luettavissa toistaiseksi, vaikkei sinne kesäkuun jälkeen enää tulekaan uusia artikkeleita. Samoin sivuston verkkokauppa pysyy toiminnassa. Näihin liittyvistä muutoksista tiedotamme myöhemmin erikseen.

Kesäkuun jälkeen – olisimme varmasti kaikki iloisia, mikäli joku paremmilla resursseilla varustettu taho mahdollistaisi Kamera-lehden ilmestymisen jatkossakin. Kameraseura ry:n pitkä taival tässä tehtävässä tulee nyt kuitenkin päätökseen.

Kiitämme kaikkia vuosikymmenten varrella lehtemme tekemiseen osallistuneita.
Kiitos myös kaikille lukijoille, jotka olitte matkassamme näiden vuosien aikana.

Tavataan Kameraseuran muiden tapahtumien merkeissä jatkossakin!

Kameraseuran ry:n hallitus

Kaikki artikkelit