Vaalikokousillan 2023 päätöksiä

Vaalikokousilta tiistaina 14.11.2023 alkoi Kameraseuran vanhimman kuvakilpailun, Suurpalkintokilpailun tuomaroinnilla. Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmien intendentti Tuomas Myrén kävi läpi tuomaroimansa yhdeksän kilpailuun saapunutta kuvakokoelmaa. Kilpailun voitti kokoelmallaan Olli-Philippe Lautenbacher (kokoelma artikkelikuvassa, kuva Juhani Visavuori). Voittajan nimi kaiverretaan Suurpalkintotarjottimeen. Lisäksi yksittäisinä kuvina palkittiin Juhani Visavuoren ja Vesa Jakkulan kuvat. Palkitut kuvat ovat nähtävillä nettigalleriassa.

Tämän jälkeen myönnettiin Kameraseuran mestarin (KSM) arvo ja kultainen mestarimerkki Suurpalkintokilpailun kolme kertaa voittaneelle Vesa Jakkulalle. Hänen voittonsa ovat vuosilta 2009, 2015 ja 2020.

Kahvitauon jälkeen alkoi yhdistyksen virallinen vaalikokous, jossa oli läsnä 23 jäsentä. Kokous päätti henkilövalinnoista, maksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavaa:

Henkilövalinnat

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2024 valittiin yksimielisesti Leena Saarela.

Hallitukseen vapautuneille paikoille kaksivuotiskaudelle (2024-2025) valittiin Markku Kelokari, Hannu Lehto ja Juha Laitalainen ja yksivuotiskaudelle (2024) Jari Mankinen. Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauttaan (2023-2024) Yki Hytönen ja Timo Ripatti.

Tilintarkastajaksi valittiin MGI Tilintarkastus Oy, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Harri Saarinen (KTM, HTM).

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jussi Jyvälahti ja varatoiminnantarkastajaksi Jan Ekström.

Maksut

 Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2024 2024
Liittymismaksu 30
Jäsenmaksu 120
Nuorisojäsenmaksu 20
Nuorison liittymismaksu 5
Perhejäsenmaksu (jää sääntömuutoksen myötä pois)
Uusien jäsenten jäsenmaksujen porrastus liittymisajan mukaan
Tilojen ja laitteiden käyttömaksut (voimassa  15.11. alk.)
Digityöpiste 0
Tulostemaksut
A6 0,35
A5 0,70
A4 1,40
A3 2,80
A2 5,60
Pimiö varauskerta max 5h 6
Varauksen käyttämättä jättäminen digityöpiste / pimiö 10
Studio 1h, perusmaksu 20
Studio, nuorisohinta 20
Keikkavalot (haku 16:00 jälkeen – palautus ennen 14:00)
1 päivä (esim. ma 16:00 – ke 14:00) 28
3 päivää (esim. ma 16:00 – to 14:00) 60
viikko (esim. ma 16:00 – seuraavan viikon ti klo 14:00) 130
Kokoustilat, koko päivä 200
Kokoustilat, 4 tuntia 100

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Äänestyksen jälkeen hyväksytty vuoden 2024 toimintasuunnitelma sisältää muun muassa päätöksen, että Kamera-lehden julkaiseminen päättyy kesäkuun numeroon 3/2024, ellei lehden toimittamisen tueksi saada ulkopuolista rahoitusta.

Vuoden 2024 hyväksytty, yllä mainittuun toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio, näyttää varsinaisen toiminnan tulokseksi 115.102 euron alijäämää, joka varainhankinnan (jäsenmaksut) sekä sijoitustuottojen jälkeen saadaan pienenemään 23.802 euron alijäämäksi.

Toimintasuunnitelmaan sisältyvä hallituksen esitys Kamera-lehdestä perustuu siihen, että viimeisen neljän vuoden aikana lehdelle on kertynyt alijäämää jo reilut 300.000 euroa. Tätä miinusta on katettu muun muassa Kameraseuran pääomaa realisoimalla. Vuodelle 2023 lehden tulosennuste näyttää -72.000 euroa, ja vuodelle 2024 arvio oli -75.000 euroa, mikäli lehden julkaisua olisi jatkettu koko vuosi.

Tulosta ei ole saatu käännettyä positiiviseksi edes vuoden 2023 aikana toteutetuilla henkilöstö- ja toimitilamuutoksilla eikä lehden numeroiden määrää vähentämällä. Pitkä tappioputki johtuu erityisesti mainostuottojen ja tilaajamäärien vähenemisestä. Julkaisutoiminnan yleisestä trendistä voinee päätellä, ettei lehden kannattavuuteen ole tulossakaan parannusta.

Hallitus on koko ajan tiedostanut Kamera-lehden merkityksen valtakunnallisena valokuvausalan kulttuurilehtenä, joka on vuodesta 1950 lähtien toiminut valokuvausharrastuksen kannustajana ja innoittajana, esitellen valokuvaa, valokuvaamista ja valokuvaajia mahdollisimman monipuolisesti. Koska lehden tappiollisuus on alkanut hiljalleen vaarantaa yhdistyksen perustoimintaa, tämä raskas päätös varautumisesta lehden lakkauttamiseen oli kuitenkin lopulta tehtävä. Keväisiä apurahapäätöksiä odotellen.

Leena Saarela
Puheenjohtaja

 

Kaikki artikkelit