Nuorten aikuisten filmikuvaus

Kameraseuran jäsenen Jarmo Hämäläisen yhteisöpedagogin (AMK) tutkintoon liittyvä opinnäytetyö Nuorten aikuisten koettu hyvinvointi filmivalokuvauksen harrastamisessa on julkaistu. Opinnäytetyön tilaaja on Kameraseura ry, ja sen julkaisija on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).

Jarmo kertoo tuloksista:

”Opinnäyteyössä haastateltiin teemahaastattelumenetelmää hyödyntäen neljää filmivalokuvausta harrastavaa nuorta aikuista, ja sen tarkoitus oli selvittää, mitkä tekijät tuottavat hyvinvointia nuorille aikuisille heidän filmivalokuvausharrastuksessaan. Filmivalokuvaus on olemassa oleva trendi nuorten aikuisten keskuudessa, mutta sen hyvinvointivaikutuksia ei ole tähän mennessä tutkittu paljoakaan.

Tämän opinnäytetyön tulokset antavat viitteitä siitä, että filmivalokuvauksen harrastamisella voidaan edistää nuorten aikuisten ja mahdollisesti muidenkin ihmisryhmien koettua hyvinvointia. Merkittävimmiksi hyvinvointia tuottaviksi tekijöiksi nousivat filmivalokuvausharrastuksen tuomat mahdollisuudet taiteelliseen itsensä toteuttamiseen sekä arjesta irrottautumiseen ja rentoutumiseen, mutta myös filmivalokuvauksen tuottamat onnistumisen tunteet, ja niiden myötä kasvanut itsevarmuus. Tärkeitä tekijöitä olivat myös filmivalokuvaukseen liittyvä prosessi, filmivalokuvauksen tekniset ulottuvuudet sekä näiden lisäksi sosiaaliset verkostot, joita filmivalokuvauksen harrastaminen tarjoaa.

Opinnäytetyön tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi harrastustoiminnan suunnittelussa. Luovat harrastukset kuten filmivalokuvaus ovat osa ilmiötä, jota voidaan kutsua kulttuurihyvinvoinniksi, ja sen positiivisista vaikutuksista terveydelle ja hyvinvoinnille on vahvaa näyttöä, jolle osaltaan tämäkin opinnäytetyö antaa tukea. Kulttuurialan taistellessa rahoituksestaan on hyvä muistaa, millainen arvo taiteilla ja kulttuurilla voi yksilön ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille olla.”

Myös Kameraseura ry on omalta osaltaan pitänyt yllä filmivalokuvauksen harrastamista. Sillä on käytössään pimiötyöskentelyyn soveltuvat tilat Runeberginkadulla, jossa kokoontuu kuukausittain myös Pimiöryhmä.

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Margot Susi, Jarmo ja filmikamera

Kaikki artikkelit