Naturan kuvakilpailuiden säännöt alkaen 1.1.2016

Kaikkiin Naturan kilpailuihin osallistutaan luonto- ja/tai ympäristöaiheisilla kuvatiedostoilla. Naturan nettisivuilla on kunkin kilpailun kutsussa annettu ohjeet koskien mm. kilpailukuvien jättämistä.

Naturan kilpailuihin ei voi osallistua kuvilla tai niiden rinnakkaiskuvilla, jotka ovat aiemmin Kameraseuran kilpailuissa saaneet pisteitä tai palkinnon yksittäiskuvana tai osana kuvaparia tai kuvasarjaa tai kuvakokoelmaa.  Poikkeus osallistumisoikeuteen on maaliskuun Haastekilpailu (katso tarkemmin alla) ja Vuoden luonto- ja ympäristökuvaajakilpailu, johon voi osallistua näiden sääntöjen kattamissa kilpailuissa aiemmin palkinnon saaneilla kuvilla (poislukien Kameraseuran Suurpalkintokilpailussa ja Vuoden luonto – ja ympäristökuvaajakilpailussa aiemmin palkitut).

Yleiset Kameraseuran kilpailusäännöt ovat voimassa sen lisäksi, mitä näissä ohjeissa tällä sivulla mainitaan.

Naturan kuvien manipulointia rajoittavat ja täsmentävät säännöt

Kilpailukutsussa Naturan nettisivuilla voidaan esittää alla luetelluista säännöistä poikkeavia kilpailukohtaisia sääntöjä.

Pääsäännöt:

  • Valokuvateoksen tulee ilmentää nähtyä kuvaustilannetta tai sen tunnelmaa, eikä kuvaa saa muuttaa selkeästi todellisuuden vastaiseksi.
  • Kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla, myös päällekkäisvalotukset ovat kiellettyjä.

Täsmennykset:

  • Kilpailuun ei voi osallistua useasta kuvasta yhdistelemällä valmistetuilla kuvilla eikä kameran tuottamilla yhdistelmäkuvilla (HDR-kuvat). Kuvaparin tulee kuitenkin olla kahdesta erillisestä kuvasta yhdeksi kuvatiedostoksi yhdistetty.
  • Kennon pölystä johtuvat jäljet saa poistaa.
  • Sävy- ja valoisuussäädöt, kohinanpoisto, terävöitykset, lievät pehmennykset yms. ja kuvien rajaukset ovat sallittuja. Nämä säädöt voi tehdä kohtuutta käyttäen myös kuvan osa-alueille, mutta osa-aluesäädöt eivät saa peittää/häivyttää näkymättömiin kuvan yksittäisiä elementtejä.
  • Kilpailuun voi osallistua myös mustavalkoisella tai yksivärisellä sävytoonatulla kuvalla.
  • Kuviin ei saa lisätä kehyksiä, vesileimaa, tekstiä tms.

Edellä mainitut säännöt ovat voimassa soveltuvin osin sekä digitaalisille kuvatiedostoille että vedoksille.

Naturan vuosittainen kilpailuohjelma

Naturan vetäjätiimi voi sopia alla luetellusta poikkeavasta ohjelmasta.

Tammikuu Peruskilpailu kuvatiedostoille.
Helmikuu Peruskilpailu.
Maaliskuu Haastekilpailu: Natura kutsuu muita pääasiassa Pääkaupunkiseudun lähialueella toimivia kameraseuroja mukaan haastekilpailuun. Kilpailu on teemallinen, teema ja kuvien muoto (kuvatiedosto) sovitaan aina vuodeksi eteenpäin. Kilpailuun osallistutaan enintään kolmella kuvalla henkilöä kohti, ja pisteitä jaetaan kymmenelle parhaalle kuvalle 1 – 10 Kaikilla muilla kuvilla paitsi tässä kilpailussa pisteitä saaneilla voi kilpailla.
Huhtikuu Kuvaparikilpailu kuvatiedostoille. Kilpailuun voi osallistua korkeintaan kahdella kuvaparilla.
Syyskuu Peruskilpailu kuvatiedostoille.
Lokakuu Hilin muistokilpailu kuvasarjoille (kuvatiedostot). Hili (Hilja Raviniemi) oli Kameraseuran pitkäaikainen ja monipuolinen vaikuttaja jo 1940 -luvulta lähtien. Kilpailuun voi osallistua korkeintaan kahdella kuvasarjalla.
Marraskuu Vuoden Luonto – ja Ympäristökuvaajakilpailu. Naturan arvokkain kilpailu. Kilpailuun osallistutaan viiden kuvan kokoelmalla, joka ei ole kuvasarja (kaikki kuvat joko vedoksia tai kuvatiedostoja). Kokoelman tulee osoittaa kuvaajan monipuolista luonto – ja ympäristökuvauksen osaamista.Katso yläpuolelta poikkeuksellinen osallistumisoikeus tähän kilpailuun.Arvosteluraadissa on yksi luontokuvauksen asiantuntija. Kilpailun voittaja on ”Vuoden Luonto – ja Ympäristökuvaaja”. Myös paras yksittäinen kuva, joka ei sisälly voittajakokonaisuuteen palkitaan.