Kopiosto-valtakirja valokuvaajien tekijänoikeuskorvausten vahvistamiseksi

Luovaa työtä tekevillä on Suomessa mahdollisuus saada korvaus siitä, että muut käyttävät heidän työnsä hedelmiä. Kopiosto on luovilla aloilla toimivien ihmisten tekijänoikeusjärjestö, joka ajaa luovaa työtä tekevien etuja muun muassa huolehtimalla siitä, että he saavat tekijänoikeuspalkkion tekemästään työstä (ks. http://www.kopiosto.fi/fi_FI/). Rahan jakamisen lisäksi Kopiosto tarjoaa luovien alojen järjestöille ja niiden jäsenille tekijänoikeuksiin liittyviä muita palveluja. Kopiostossa meitä valokuvaajia edustaa Finnfoto. Finnfoto on valokuvausalan etujärjestö, jonka jäsen myös Suomen Kameraseurojen Liitto on (ks. http://finnfoto.fi ). Jokainen jossakin kameraseurassa jäsenenä oleva valokuvauksen harrastaja voi näin Finnfoton kautta päästä osalliseksi apurahoista. Kopioston tarjoamista palveluista voi olla hyötyä sekä sinulle että seurallesi.

Miten systeemi toimii? Kopiosto kerää tekijänoikeuskorvauksia aina kun jotakin luovan työn hedelmää on käytetty. Valokuvan tapauksessa kyse on valokuvan kopioimisesta, digitaalisesti tai vaikkapa valokopiona painotuotteesta. Kun esimerkiksi kirjassa käytetyn valokuvan tekijä on tiedossa, Kopiosto tilittää perimänsä korvauksen tekijänoikeuspalkkiona valokuvaajalle. Kun Kopiosto tietää, että sinä olet ottanut tuon kuvan, sinä saat palkkiosi.

Jos Kopiosto ei saa erittelyä esimerkiksi koulussa tapahtuvasta kopioinnista teoksen tai tekijöiden tarkkuudella, se perii joka tapauksessa tekijänoikeuskorvauksen. Valokopiokorvaukset tilitetään silloin pelkän sivumäärän perusteella. Myös siinä tapauksessa peritty korvaus tulee luovien alojen järjestöjen hyväksi. Se jaetaan niille käytettäväksi esimerkiksi apurahoina.

Kukin luovan alan järjestö saa varoja siinä suhteessa kuin sen jäsenistö on lähettänyt valtakirjoja Kopiostoon. Finnfoton saama rahamäärä on siis suoraan riippuvainen siitä, kuinka moni sen jäsenjärjestöissä mukana oleva on antanut Kopiostolle valtuutuksensa toimia omien tekijänoikeuksiensa puolustajana. Sinunkin valtakirjallasi on siis merkitystä, sillä Finnfoto myöntää apurahoja myös kameraseuratoimintaan. Jos haet esimerkiksi tukea oman näyttelyn järjestämiseksi, juuri Kopioston myöntämät varat saattavat olla se lähde, joka tekee näyttelysi mahdolliseksi. Tai seurasi saattaa saada varat mielenkiintoiseen kurssiin, joka muuten olisi jäänyt järjestämättä. Kun Suomen Kameraseurojen Liitossa on noin 6000 jäsentä, voimme yhdessä todella vaikuttaa siihen, miten Kopiosto jakaa tekijänoikeuskorvauksia. Suomen Kameraseurojen Liiton jäsenet eivät ole olleet kovin aktiivisia tässä asiassa. Siksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni kameraseuralainen täyttää oman valtakirjansa ja luovuttaa sen toimitettavaksi Kopiostolle. Haittaa siitä ei ole. Hyötyjinä ovat sinä ja seurasi.

Tekijänoikeuspalkkion saamiselle on yksi pieni ehto. Olet oikeutettu palkkioon, kun olet antanut Kopiostolle valtakirjan, jolla valtuutat järjestön huolehtimaan tekijänoikeuspalkkioistasi. Valtakirjan antaminen on helppoa. Täytettävän lomakkeen voi printata itselleen Kopioston verkkosivuilta
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/
Lomakkeita on saatavilla myös Kameraseuran kokoustilassa. HUOM: Ruksaa lomakkeeseen olevasi VALOKUVAAJA. Nämä ja vain nämä valtuutukset ohjaavat korvaukset Finnfotolle, ja sitä kautta kameraseuralaisten ulottuville! (Kameraseura ry:n kokoustilasta löytyvät lomakkeet on esitäytetty tältä osin.)

Voit postittaa täyttämäsi lomakkeen joko suoraan Kopiostolle, palauttaa sen Kameraseuran toimistoon tai tuoda mukanasi kerhoiltaan kerhon vetäjälle, joka toimittaa lomakkeen toimistolle. Kameraseura palauttaa täytetyt valtakirjalomakkeet kootusti Suomen Kameraseurojen Liittoon ennen toukokuun loppua. Sieltä ne toimitetaan suoraan Kopiostoon. Liitto palkitsee eniten valtakirjoja keränneen seuran.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Finnfoto, os. toimisto@finnfoto.fi.

Kaikki artikkelit