100 vuotta Kameraseuraa -kirjan korjaukset

Korjauksia ja tarkennuksia Kameraseura ry:n 100-vuotishistoriakirjaan

Kameraseuran historian ilmestymisen jälkeen on kirjassa huomattu korjausten tarvetta. Ne on merkitty alla olevaan listaan. Muutokset on tehty viittaamalla kirjan sivuun, jota muutokset koskevat. Muutokset ovat kirjattu lainaamalla tekstikohta ja kirjoittamalla se alle uudelleen muutetussa muodossa, osaksi teoksen käsikirjoitusta. Muutoksissa on noudatettu asiasisältöjen osalta yleisiä periaatteita, joita on noudatettu käsikirjoitusta laadittaessakin. Näin korjatut kohdat pysyvät sisällöllisesti linjassa jo ilmestyneen teoksen sisällön kanssa. (Kirj. Yki Hytönen)

Ladattava pdf

Korjaukset ja tarkennukset sivuittain

74, viimeisen kokonaisen kappaleen alku:
”Pian Setälän oppaan julkaisemisen jälkeen ilmestyi myös kansatieteilijä, kirjailija ja valokuvaaja Sakari Pälsin (1882-1965) opas Näppäilkää hyviä kuvia. Käsivaraisen pikavalokuvauksen opas.

Pitäisi olla:
”Pian Setälän oppaan julkaisemisen jälkeen ilmestyi myös arkeologi, kansatieteilijä, kirjailija ja valokuvaaja Sakari Pälsin (1882-1965) opas Näppäilkää hyviä kuvia. Käsivaraisen pikavalokuvauksen opas.

90, aivan alussa juuri ennen otsikkoa ”Kameraseura, taide ja aika”:
”Vuonna 1935 liiton johtokuntaan valittiin pelkästään helsinkiläisiä, ja järjestön puheenjohtajaksi 1935–46 valittiin Aarne Pietinen.”

Pitäisi olla:
”Vuonna 1935 liiton johtokuntaan valittiin pelkästään helsinkiläisiä, ja vuosina 1935–46 järjestön puheenjohtajana toimi Aarne Pietinen.”

90, toinen virke otsikon ”Kameraseura, taide ja aika” jälkeen:
”Se lienee ollut lähes alusta asti maan suurin, senkin jälkeen kun maakuntiin syntyi uusia yhdistyksiä 1920-luvun lopulta lähtien.”

Pitäisi olla:
”Se lienee ollut suurimman osan maailmansotien välistä aikaa maan suurin.”

148, ensimmäisen alkavan kappaleen viimeinen virke:
”Seuran aktiivisimpia jäseniä ylipäätään oli vuosikymmenen lopulla nuori Jussi Aalto (s. 1945), joka toimi hallituksessa ja kerhovetäjänä sekä toimitti jäsenlehteä.”

Pitäisi olla:
”Seuran aktiivisimpia jäseniä ylipäätään oli vuosikymmenen lopulla nuori Jussi Aalto (s. 1945), joka toimi hallituksessa, veti Opintokerhoa ja toimitti jäsenlehteä.”

149, kuvateksti:
”Kuva Reijo Porkka.”

Pitäisi olla:
”Kuva tuntematon.”

153, ensimmäinen kokonainen kappale:
”Viisi vuotta myöhemmin mukaan kutsuttiin seuraan liittynyt nuori Pentti Sammallahti.”

Pitäisi olla:
”Viisi vuotta myöhemmin mukaan kutsuttiin seuraan 1960-luvun puolivälissä liittynyt nuori Pentti Sammallahti.”

159, toiseksi viimeinen kappale:
”Iltakoulussa toimi opettajana myös Jussi Aalto vuoteen 1981 asti.”

Pitäisi olla:
”Myös Jussi Aalto toimi tuntiopettajana ilta- ja päiväkoulussa vuoteen 1981 asti. Lisäksi hän opetti assistenttina Kuvallisen viestinnän laitoksen valokuvaus-pääaineessa vuosina 1973-74.”

174, kuvateksti, loppuun lisäys:
”Juliste Eddie Iles.”

175, sivun viimeinen päättyvä kappale, kolmas ja neljäs virke viitteen 10 jälkeen:
”Persona järjesti vuonna 2004 voimauttavan valokuvauksen työpajan valokuvaaja Miina Savolaisen kanssa. Tuolloin ryhmä toteutti Jugend-salissa myös 15 kuvaajan yhteisnäyttelyn ”Helsinkiläisiä.nyt”, joka sai paljon huomiota osakseen.”

Pitäisi olla:
”Persona toteutti vuonna 2003 Jugend-salissa 15 kuvaajan yhteisnäyttelyn ”Helsinkiläisiä.nyt”, joka sai paljon huomiota osakseen.”

Ja viitteen 11 jälkeen samassa kappaleessa:
Näyttelyn kuraattorina toimi Kinttu Koipijärvi.

Ja kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi sivun lopulla:
[–] monen valokuvan kokonaisuuksia. Persona järjesti vuonna 2004 lisäksi voimauttavan valokuvauksen työpajan valokuvaaja Miina Savolaisen kanssa. Kerho vakiinnutti [–].”

175, kuvateksti:
”Kamera-galleria avattiin vuonna 2004. Avajaisnäyttelynä oli [–].”

Pitäisi olla:
”Kameraseuran Galleria avattiin vuonna 2004. Sen nimi muuttui Kamera-galleriaksi vuonna 2006. Avajaisnäyttelynä oli [–].”

179, sivun viimeisen päättyvän kappaleen viimeinen virke:
”Digitaalisten kuvien määrä ylitti jo vuonna 2004 ’Suurpalkintokilpailuun’ tarjottujen filmikuvien määrän, ja vuonna 2006 kisat yhdistettiin.”

Pitäisi olla:
”Digitaalisten kuvien määrä ylitti jo vuonna 2004 ’Suurkilpailuun’ tarjottujen filmikuvien määrän, ja vuonna 2006 kisat yhdistettiin nimellä Suurkilpailu.”

211, nimiluettelo, puuttuu:
Savolainen, Miina 175

212, puheenjohtajaluettelossa:
”Jussi Aalto 2003-2006”

Pitäisi olla:
”Jussi Aalto 2002-2006”

Lisäksi:
”Jan Ekström 2018-”

Pitäisi olla:
”Jussi Aalto 2018-2019
Jan Ekström 2019-”

212, Kamera-lehden päätoimittajaluettelossa:
”Kristiina Haga 2020-”

Pitäisi olla:
”Kristiina Haaga 2020-”

 

Kaikki artikkelit