PEOPLE PEOPLE PEOPLE

Helmikuu 8. PEOPLE PEOPLE PEOPLE … Eddie Iles – Valokuvia ihmisistä 1980 – 2020 … Eddie Iles, Maltalla syntynyt kameraseuralainen vuodesta 1986, aktiivi ihmiskuvaaja ja runsas näyttelyiden tekijä esittelee etänä People People People – näyttelyään Persona illassa ma:na 8.2.. klo 18.00 (linkki tulee myöhemmin TEAMs kokoukseen) … Tervetuloa!

Linkki TEAMs kokoukseen

Tai kopioi alla oleva osoite selaimen osoiteriville:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIyYWRlNDEtZWYyNC00MTc2LWJjZTItZjhlZDQ2ZDhmZWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291231200-1ce8-44e1-a422-728130312d28%22%2c%22Oid%22%3a%22750100c3-544e-4683-8bde-ada5d369a1cc%22%7d

Tapahtumatiedot
Alkaa: 08.02.2021 - 18:00
Loppuu: 08.02.2021 - 20:00