Opintokerho toukokuussa – peruskäsitteet osa 2

Toukokuun Opintokerhon kokous pidettiin Teamsin välityksellä.

Opintokerhon kevään 2021 teemana on johdanto valokuvauksen peruskäsitteisiin. Uusien ja kokemattomien kuvaajien lisäksi esitykset soveltuvat myös kertaukseksi hieman kokeneemmille.

Tämän toukokuun kokouksessa aiheena oli Johdanto peruskäsitteisiin, osa 2.

Tässä osassa 2 keskityttiin objektiivin aukon valintaan ja sen vaikutuksiin muun muassa syvyysterävyysalueeseen. Oikean valotuksen määrittämisessä kerrottiin aukon ja suljinajan suhteesta. Esiteltiin myös kameroiden erilaisia valotukseen vaikuttavia säätöjä ja automaattiasetuksia: valkotasapaino, täysin manuaaliset asetukset, aukon esivalinta, suljinajan esivalinta ja automaattiasetukset. Käytiin läpi eri tiedostomuotoja sekä kuvatiedostojen metatietoja. Tiivistetysti kerrottiin myös mitä tarkoittaa digikameroiden käsite RAW-kuva (raakakuva) eli RAW-kuvatiedostomuoto ja miksi sitä usein on suositeltavaa käyttää.

Tilaisuuden alustajana toimi Jari Mankinen.

Kokouksen esitysmateriaali löytyy tämän linkin kautta avautuvalta sivulta.

Huomioitavaa: Kameraseuran perustason koulutuksissa nämä asiat käydään läpi huomattavasti perusteellisemmin!

Artikkelikuva Jari Mankinen; Katse Mätäjoelle (panoraamakuva, yhdistetty kahdesta kuvasta)

Tapahtumatiedot
Alkaa: 18.05.2021 - 18:00
Loppuu: 18.05.2021 - 20:30

Tapahtumapaikka
Etäyhteydellä virtuaalinen kokous