Kuukausikokous toukokuu etänä

Toukokuun kuukausikokous järjestetään etänä Teams’in kautta 12.5. klo 18.
Vieraana on Laura Nissinen, joka kertoo aiheesta ”Mikä on abstrakti valokuva”. Illan extra-kilpailu on kuvatiedostoille teemalla ”Abstrakti”. Teosten maksimimäärä on kaksi, joista toinen voi olla kuvasarja tai kuvapari. Kuvatiedostojen on oltava jpeg-muotoisia. Kuvatiedostojen suositeltava koko on 3840 x 2160 pikseliä. Suositeltava väriavaruus on sRGB.
Kilpailukuvat tulee ladata osoitteeseen: https://kuvakilpailu.makecons.fi/upload.php viimeistään perjantaina 8.5.2020 klo 18.00.
Linkki etäkokoukseen on alla. Suositeltavaa on liittyä siihen ilman Teams ohjelman lataamista CHROME tai EDGE selaimella. Kun Teams pyytää asentamaan työpöytäsovellusta, klikkaa sen sijaan vieressä näkyvää tekstiä ”Liity sen sijaan verkossa”.  HUOM: tämä toimii vain Chrome tai Edge selaimella.
Tässä linkki etäkokoukseen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIyMGNiYTYtZDJlZi00MGI0LTg5NGItNDUxYmQ2NTNiMjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22115289f3-8007-4faa-9ab7-4ff9428bda53%22%2c%22Oid%22%3a%220449b01e-3dce-48b0-b503-90474ffd83de%22%7d

Tapahtumatiedot
Alkaa: 12.05.2020 - 18:00
Loppuu: 12.05.2020 - 20:00

Tapahtumapaikka
Etäyhteydellä virtuaalinen kokous