Muutoksia hallituksessa

Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 15.5. valittiin loppuvuodeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jan Ekström ja hänen tilalleen hallitukseen Minna Rapeli.

 

Kaikki artikkelit