Kameraseuran toiminta koronavirustilanteessa

Päivitetty  23.11.2020

Koronavirus tilanne on edelleen haasteellinen ja turhia kontakteja on syytä välttää. Syksyn kerhotapahtumissa on syytä suosia etäkokouksia ja ulkona tapahtuvaa toimintaa.

Jos tapahtuma on sisätiloissa, niin aina on myös mahdollistettava etäosallistuminen niille jäsenillemme, jotka eivät halua tai voi osallistua fyysisesti.
Kerhojen vetäjien vastuulla on huolehtia siitä, että turvavälejä noudatetaan eikä sisätiloihin oteta enempää henkilöitä kuin on mahdollista 2 m turvavälit huomioiden. Tarjoiluja on syytä välttää, jotta rajoitetaan mahdollisia käsien kautta tapahtuvia kontaminaatioita.

– Hallitus

Digityöhuone, studio ja pimiö ovat jäsenten käytettävissä

Työskentely digityöhuoneessa, studiossa ja uudistetussa pimiössä on mahdollista koronavirusmääräyksiä ja -ohjeita noudattaen. Pyydetään käyttämään tiloja mahdollisimman pienellä joukolla.

Tiloissa on käsidesiä ja digityöhuoneessa kertakäyttöisiä suojakäsineitä. Myös tilojen asialliset käsienpesumahdollisuudet pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvin.

Yleisesti huomioitavaa toimitilojen käytössä

Kaikki pienimuotoisetkin kokoukset seuran tiloissa perutaan toistaiseksi. Suositellaan kokousten pitämistä puhelinkokouksina, Skypen, sähköpostin tms. avulla.

Mikäli kuulutte ns. riskiryhmään terveytenne puolesta teidän ei siinä tapauksessa tule käyttää Kameraseuran toimitiloja (galleria, digityöhuone, studio, pimiö). Myös mikäli tunnette itsenne flunssaiseksi ja jos itse tai lähipiirinne olette olleet suuren riskin alueilla, tai mahdollisesti tekemisissä koronavirustartunnan saaneiden kanssa teidän ei tule käyttää Kameraseuran toimitiloja.

Studiota, digityöhuonetta ja pimiötä (remontin päätyttyä) voidaan käyttää mutta usean henkilön kokouksia ei tiloissa voi pitää.

Seuran tiloissa on noudatettava annettuja hygieniaohjeita. Seuran kokoustiloihin on järjestetty käsien desinfiointiaineita ja huolehditaan käsienpesumahdollisuuksista mahdollisimman hyvin.

Seuran hallitus selvittelee mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia Skypen tms. teknisten ratkaisuiden avulla. Myös seuran kilpailutoiminnassa huomioidaan tämä muuttunut tilanne – kilpailuiden järjestämistä voidaan jatkaa, mutta ei niihin liittyviä kerhotilaisuuksia. Kukin kilpailun järjestäjä huolehtii järjestelyistä tämän periaatteen mukaisesti.

Näitä ohjeita päivitetään tarvittessa ja saatujen palautteiden perusteella. Palautteita voi lähettää osoitteella hallitus(AT)kameraseura.fi. Seuraamme myös Valtioneuvoston ja THL:n tiedotusta aiheeseen liittyen ja huomioimme saatuja ohjeita.

Kameraseura toimisto ja jäsenpalvelut

Toimistossa työskennellään alueellisten suositusten mukaan pääosin etänä. Sovithan avainten noudosta ja muista käynneistä toimistolla aina etukäteen.
Studion, digityöhuoneen ja pimiön avaimet voi palauttaa kirjekuoressa toimiston oven postiluukusta.

Kameraseuran toimisto
Puh.: 0400 802 098 (ti-to klo 12-15)
sähköposti: jasenpalvelut (at) kameraseura.fi


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nettisivut: thl.fi.