Fotoklub Zagreb: AKT 5.–26.10.2012

Miljenko-Marotti: Underwater

Fotoklub Zagreb: AKT 5.–26.10.2012

Näyttelykatalogi täällä.

Näyttely Akt, joka tarkoittaa Kroatian kielellä taiteellista alastonkuvaa, esittelee 40 kuvaa, Fotoklub Zagrebin 14 jäseneltä. Kaikki kuvat ovat Damir Tiljakin johtaman Fotonaut-koulun työpajojen ja luentojen pohjalta toteutuneita. Fotonaut on seuran oma koulutusohjelma.

Poikkeuksena näyttelyssä on neljä kuvaa, kaksi Krešimir Mehičićiltä ja kaksi Vladimir Vučinovićiltä. Nämä kaksi taiteilijaa ovat pitkään tehneet klassista alastonkuvausta ja ovat sen vuoksi mukana tässä näyttelyssä edustamassa seuran traditiota tällä kuvauksen alueella.

Kuvat juhlistavat ihmiskehon kauneutta, mutta myös taitoa sen esittämisessä. Erityishuomio on kehon valaisemisessa. Fotonaut-koulussa yksi tärkeimmistä valokuvauksen opetuksen aiheista on valaisu.

Akt

In exhibition named ”Akt” which on Croatian language means ”Fine art nude” 14 members of Fotoklub Zagreb (Camera club Zagreb) are presented with 40 photos.

All the photos are results of workshop and lessons which are conducted by mr.sc. Damir Tiljak as a part of Fotoklub Zagreb’s Fotonaut school of photography.

Exception are four photos, two from Krešimir Mehičić and two from Vladimir Vučinović. Those two authors are long time in fine art nude photography therefore they are included here as a part of clubs tradition in this genre of photography.

Photos presented here celebrate the beauty of human body but also presents the skilful way of presenting it. Special attention is dedicated to lighting the body. In Fotonaut school of photography light management is one of the most important part of photographers education. Photography depends on light as no other art, therefore learning how to use light is one of the most basic skill of any photographer.

Kaikki artikkelit